Wij zijn bezorgd om uw privacy! 

NGT verzamelt en bewaart persoonlijke gegevens van leden en medewerkers in functie van eigen communicatie. Hieronder lees je hoe NGT jouw persoonsgegevens verzamelt, opslaat en inzet in functie van onze werking.

Hoe verzamelen wij persoonlijke gegevens? 
NGT verzamelt enkel persoonlijke gegevens die zelf aan ons meedeelt of die derden aan ons meedelen in het kader van een door hen aangevraagde dienst en dit enkel als daar expliciete toestemming voor is.

Welke persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken wij?
NGT verzamelt enkel persoonlijke gegevens die nodig zijn voor de boekingsadministratie van, info en uitnodigingen naar de bezoekers.

Wanneer verwerken wij persoonlijke gegevens?

  • Indien je hier de toestemming voor geeft

  • Indien de verwerking nodig is om een door je gevraagde dienst te leveren ( bv. jouw adres om een uitnodiging op te sturen).

  • Als we wettelijk verplicht zijn om de gegevens te verwerken.

 

Hoe behandelen wij jouw persoonlijke gegevens?

  • Gegevens van minderjarige personen en gevoelige persoonlijke gegevens worden altijd confidentieel behandeld en nooit openbaar gemaakt.

  • Gegevens worden enkel gebruikt in functie van boekingsadministratie, info en uitnodiging.

  • We geven jouw contactgegevens nooit door aan derden voor commerciële doeleinden.

 

Bewaren wij jouw persoonlijke gegevens op een veilige manier?
Jouw gegevens worden op een veilige manier behandeld. Daarom maken we gebruik van diverse beveiligingstechnologieën en –maatregelen om jouw gegevens op gepaste wijze te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking. Deze maatregelen worden op geregelde tijdstippen getest en bijgesteld indien nodig.

 

Wat kan ik zelf doen i.v.m. mijn persoonlijke gegevens?
Zijn jouw contactgegevens onjuist dan kun je contact opnemen met secretariaat.ngt@gmail.com. Je hebt het recht om ‘vergeten’ te worden. Neem daarvoor contact met secretariaat.ngt@gmail.com. Je kan op elk moment jouw persoonlijke gegevens die in het bezit zijn van Nieuw Gavers Toneel opvragen en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens laten verbeteren of verwijderen.
Indien je van mening bent dat jouw gegevens foutief behandeld worden, kan je klacht neerleggen bij een toezichthoudende autoriteit.