Logo Zonnehoeve Living+.JPG
Voor het vierde jaar op rij spelen wij voor een goed doel. Per verkochte kaart voor ‘Almost Maine’ schenken wij 1 euro aan Zonnehoeve|Living+

Wat is Zonnehoeve|Living+?

Zonnehoeve|Living+ is een door het VAPH vergunde zorgaanbieder. Ze ondersteunen momenteel ongeveer 170 volwassenen met een verstandelijke beper­king, een meervoudige beperking en/of een autisme-spectrumstoornis. Bijna even veel medewerkers als cliënten zetten elke dag alles op alles om de levenskwaliteit van elke cliënt te optimaliseren. 

Ze bieden elke zorgvrager individuele begeleiding op gebied van gezondheid, wonen, dagbesteding, sociale relaties, vrije tijd, persoonlijke ontwikkeling enz. Ze beschikken over een ruime waaier aan woonvormen, op hun domein in Eke, in Gavere en in de ruimere omgeving. Naar eigen mogelijkheden en wensen kan een zorgvrager kiezen voor meer collectief wonen in nabijheid van begeleiding, of juist heel zelfstandig.

Naast begeleiding in wonen, begeleiden ze mensen met een beperking ook naar een zinvolle dagbesteding. Mensen die dit aankunnen, stimuleren ze om in loondienst te werken. Voor anderen is er een grote keuze uit verschillende ateliers binnen het dagactiviteitencentrum. 

Wat zullen zij doen met onze steun? 

Bij sommige cliënten is het budget waar zij beroep op kunnen doen, niet altijd afdoende. Om hen tegemoet te komen, worden de financieel meest kwetsbare cliënten daarom ondersteund met een solidariteitsfonds. Met dit fonds wordt bijvoorbeeld eens een leuke activiteit gedaan of het wordt gebruikt voor dringende noden zoals de aankoop van een bril of voorzien in warme maaltijden. Het solidariteitsfonds wordt aangevuld door fondsenwervende acties en gevers met een warm hart.

Soms worden giften ook gebruikt voor specifieke aankopen die grote groepen cliënten ten goede komen, zoals een speciale fiets voor rolstoelgebruikers of een tovertafel (https://tovertafel.nl/).

Meer info?

vzw Zonnehoeve|Living+

Zonnestraat 13, 9810 Eke-Nazareth
09 384 21 80 - living@zonnehoeve.be

www.zonnehoeve.be/living
facebook.com/Zonnehoeve-Living